Två röda - dubbelstopp???

Signalbilden »två röda«

Signalbilden fanns till juli 2002 längs f.d. TGOJs sträckor. I BVF 916 »Tilläggsföreskrifter till säo/säok för f.d. TGOJ-sträckor« kunde man läsa följande:
»Signalbilden förekommer i vissa mellansignaler och utfartssignaler när tågväg är lagd in på stationen i motsatt riktning, när rörlig bro inte medger järnvägstrafik och när kontaktledningen är frånkopplad«
Läs mer om TGOJ-signaler eller jämför med Banverkets!
En bild från Silinge i Sörmland. Utfartssignal Sii 0552 med blockfunktion visar signalbilden »två röda«. Bilden är arrangerad med hjälp av fjärrblockeringscentralen i Skogstorp.