Startsidan

På gång...

Arbetar med kulturmiljöprogram för Lekebergs kommun

 

Start
Kan
Gjort
Kontakt
Om
Andra
Järnväg

Gjort

Bra kulturmiljö har bland annat gjort detta.

Kulturmiljö


Erfarenheter och utbildningar

Byggnadsantikvarie vid Lekebergs kommun 2014-
Arbete med kommunens första egna kulturmiljöprogram.
Byggnadsantikvarie vid Kumla kommun 2012-
Arbete med kommunens nya kulturmiljöprogram.
Byggnadsantikvarie vid Sveriges järnvägsmuseum 2012-2015
Arbete kring flytten av godsmagasinet i Fiskeby till Gävle.
2007 års Restauratorstipendium till Tord Anderssons minne
Byggnadsvårdsprogrammet vid Högskolan på Gotland 2004-2007
Det dåvarande programmet motsvarande 120 högskolepoäng. Dagens motsvarighet.

Skrivet

Fjugesta stationshus - Historik, kulturhistoriska värden och åtgärdsförslag pdf-fil på 5.7 mb. Skriven sommaren 2014 med särskild tanke på Lekebergs kommuns fastighetsbolag LEKO

Historik om Kvistbro stationssamhälle pdf-fil på 6.5 mb

Banvaktstugor – en bild av Sveriges banvaktstugor pdf-fil på 18.95 mb. Examensarbete i byggnadsvård skrivet våren 2007. Den dåvarande sidan Banvakt.se ingick även i examensarbetet.

Sockersilon i Visby hamn pdf-fil på 1.79 mb. Vårdprogram skrivet samman med Karl Ekberg våren 2007.

Iskarboda banvaktstuga pdf-fil på 7.06 mb
Förundersökning och projekteringshandling skriven samman med Björn Sundberg och Karl Ekberg våren 2006.

Fjärrblockeringscentralen Skogstorp pdf-fil på 18.64 mb
Byggnadsdokumentation skriven våren 2005.  

Hemsidor och form

Länkar till hemsidor som arbetats fram.
Läs mer »
 

Järnväg

Om mig som järnvägare.
Läs mer »


© Rasmus Axelsson 2008-2018