Startsidan
 

Gjort

Bra kulturmiljö har bland annat gjort detta.

Kulturmiljö


Erfarenheter och utbildningar

Byggnadsantikvarie vid Lekebergs kommun 2014-2018
Arbete med kommunens första egna kulturmiljöprogram.
Byggnadsantikvarie vid Trafikverket Sveriges järnvägsmuseum 2012-2017
Arbete kring flytten av godsmagasinet i Fiskeby till Gävle samt rapport om skyddade järnvägsmiljöer.
Underkonsult åt KMV Forum 2015
Under projektet »Metodikutveckling järnväg kultur« för Trafikverket
Byggnadsantikvarie vid Kumla kommun 2012-2015
Arbete med kommunens nya kulturmiljöprogram.
2007 års Restauratorstipendium till Tord Anderssons minne
Byggnadsvårdsprogrammet vid Högskolan på Gotland 2004-2007
Det dåvarande programmet motsvarande 120 högskolepoäng. Dagens motsvarighet.

Skrivet

Järnvägsobjekt i Sverige - med och utan kulturhistoriskt skydd pdf-fil hos Trafikverket på 1.0 mb. Skriven 2017 för Trafikverket Sveriges järnvägsmuseum

Järnvägens grundmiljöer pdf-fil hos Trafikverket på 0.7 mb. Skriven 2015 som en del av projektet »Metodikutveckling järnväg kultur« för Trafikverket på uppdrag av KMV Forum

Fjugesta stationshus - Historik, kulturhistoriska värden och åtgärdsförslag pdf-fil på 5.7 mb. Skriven sommaren 2014 med särskild tanke på Lekebergs kommuns fastighetsbolag LEKO och deras arbeten med stationshuset

Historik om Kvistbro stationssamhälle pdf-fil på 6.5 mb

Banvaktstugor – en bild av Sveriges banvaktstugor pdf-fil på 18.95 mb. Examensarbete i byggnadsvård skrivet våren 2007. Den dåvarande sidan Banvakt.se ingick även i examensarbetet.

Sockersilon i Visby hamn pdf-fil på 1.79 mb. Vårdprogram skrivet samman med Karl Ekberg våren 2007.

Iskarboda banvaktstuga pdf-fil på 7.06 mb
Förundersökning och projekteringshandling skriven samman med Björn Sundberg och Karl Ekberg våren 2006.

Fjärrblockeringscentralen Skogstorp pdf-fil på 18.64 mb
Byggnadsdokumentation skriven våren 2005.  

Hemsidor och form

Länkar till hemsidor som arbetats fram.
Läs mer »
 

Järnväg

Om mig som järnvägare.
Läs mer »


© Rasmus Axelsson 2008-2019