Startsidan
 

Om företaget

Företaget »Bra kulturmiljö i Örebro län« registrerades 2008 av Rasmus Axelsson.

Ordet »Bra« i företagsnamnet utgör även ägarens initialer.

I företagets logotyp ses en banvaktstuga byggd för Örebro-Svartå järnväg – Svartåbanan på 1890-talet.

© Rasmus Axelsson 2008-2024