Startsidan
 

Gjort

Bra kulturmiljö har bland annat gjort detta.

Kulturmiljö

Läs mer »
 

Hemsidor och form

Länkar till hemsidor som arbetats fram.
Läs mer »
 

Järnväg

Om mig som järnvägare.


Rasmus har kört tåg sedan 2001 och varit anställd som lokförare vid CFL Cargo Sverige, Järnvägsmuséet i Gävle, Merresor, SJ AB, TMRail, Trafikverket och Veolia transport. Har grundutbildning på elloken Rc1-6 och BR 185.2, dieselloket TMX, elmotorvagnarna X40 och X50-54 samt dieselmotorvagnarna Y1/Y1S. Även behörig att växla och att framföra spärrfärd samt har erfarenhet av ombordarbete.

Har även kört och arbetat på tåg ideellt för järnvägsmuseiföreningarna FSVJ, GBBJ och Gotlandståget.© Rasmus Axelsson 2008-2024