Startsidan
 

Gjort

Bra kulturmiljö har bland annat gjort detta.

Kulturmiljö


Erfarenheter och utbildningar

Byggnadsantikvarie vid NJOV från 2019
Arbete med NJOVs kulturmiljöer vid järnvägen Ervalla-Nora-Gyttorp-Käppsta samt i kulturreservatet i Pershyttan.
Byggnadsantikvarie vid Lekebergs kommun 2014-2018
Arbete med kommunens första egna kulturmiljöprogram.
Byggnadsantikvarie vid Trafikverket Sveriges järnvägsmuseum 2012-2017
Arbete kring flytten av godsmagasinet i Fiskeby till Gävle samt rapport om skyddade järnvägsmiljöer.
Underkonsult åt KMV Forum 2015 och 2019
Under projektet »Metodikutveckling järnväg kultur« för Trafikverket samt vid projektering av åtgärder vid Vännäs station.
Byggnadsantikvarie vid Kumla kommun 2012-2015
Arbete med kommunens nya kulturmiljöprogram.
2007 års Restauratorstipendium till Tord Anderssons minne
Byggnadsvårdsprogrammet vid Högskolan på Gotland 2004-2007
Det dåvarande programmet motsvarande 120 högskolepoäng. Dagens motsvarighet.

Skrivet

Järnvägsobjekt i Sverige - med och utan kulturhistoriskt skydd pdf-fil hos Trafikverket på 1.0 mb. Skriven 2017 för Trafikverket Sveriges järnvägsmuseum

Järnvägens grundmiljöer pdf-fil hos Trafikverket på 0.7 mb. Skriven 2015 som en del av projektet »Metodikutveckling järnväg kultur« för Trafikverket på uppdrag av KMV Forum

Fjugesta stationshus - Historik, kulturhistoriska värden och åtgärdsförslag pdf-fil på 5.7 mb. Skriven sommaren 2014 med särskild tanke på Lekebergs kommuns fastighetsbolag LEKO och deras arbeten med stationshuset

Historik om Kvistbro stationssamhälle pdf-fil på 6.5 mb

Banvaktstugor – en bild av Sveriges banvaktstugor pdf-fil på 18.95 mb. Examensarbete i byggnadsvård skrivet våren 2007. Den dåvarande sidan Banvakt.se ingick även i examensarbetet.

Sockersilon i Visby hamn pdf-fil på 1.79 mb. Vårdprogram skrivet samman med Karl Ekberg våren 2007.

Iskarboda banvaktstuga pdf-fil på 7.06 mb
Förundersökning och projekteringshandling skriven samman med Björn Sundberg och Karl Ekberg våren 2006.

Fjärrblockeringscentralen Skogstorp pdf-fil på 18.64 mb
Byggnadsdokumentation skriven våren 2005.  

Hemsidor och form

Länkar till hemsidor som arbetats fram.
Läs mer »
 

Järnväg

Om mig som järnvägare.
Läs mer »


© Rasmus Axelsson 2008-2023